Speciální požadavky na drsnost povrchu nerezové oceli

Modernizace úpravny vody Želivka
Speciální požadavky na drnost povrchu nerezové oceli

Úpravna vody Želivka je hlavním zdrojem pitné vody pro hlavní město Prahu, významnou část Středočeského kraje a pro část kraje Vysočina. Od roku 2018 probíhá modernizace ÚV Želivka, jejímž cílem je zajištění bezvadné kvality pitné vody při zhoršující se kvalitě vody surové. Pro dosažení velmi vysokého standardu nově budované technologie je zadávací dokumentací požadováno zajištění vysoké korozní odolnosti nerezových ocelí.

Více ve FocusNerez 02/2019

About the author

Verbunden

Newsletter
close slider

Kontaktní formulář
close slider

Zpráva pro Focus Nerez