Zelené fasády z korozivzdorné oceli

Návrat přírody do měst
Zelené fasády z korozivzodorné oceli

Téměř žádná zeleň, množství skla a betonu: uniformita a neutěšenost se stávají charakteristickým znakem pro stále více měst po celém světě. Architekti, městští projektanti a interiéroví designéři proto používají přírodní prvky jako kreativní stavební materiál: ozeleňování ploch a vnitřní terénní úpravy nepropůjčují městům jen barevný akcent, ale dávají i odpovědi na ekologické výzvy. Hlavní roli s ohledem na vhodný tvar a provedení těchto zelených hávů hraje korozivzdorná ocel s pečetí kvality.

Více ve FocusNerez 03/2019

About the author

Verbunden

Newsletter
close slider

Kontaktní formulář
close slider

Zpráva pro Focus Nerez