Termomechanické poškození
oceli AISI 321

Při výrobě kyseliny fosforečné termickým způsobem je třeba manipulovat s bílým fosforem. Jedná se o látku velmi nebezpečnou – jedovatou, hořlavou a na vzduchu samozápalnou.  Pro manipulaci i uskladnění fosforu z hlediska korozní odolnosti dobře vyhovuje ocel AISI 321, tedy austenitická chrom-niklová ocel.

Více ve FocusNerez 02/2020

About the author

Verbunden

Newsletter
close slider

Kontaktní formulář
close slider

Zpráva pro Focus Nerez