FK system - povrchové úpravy, s.r.o. laureátem Ceny AKI

Cena AKI za inovativní počin
v oblasti protikorozní ochrany za rok 2020

Asociace korozních inženýrů, z.s. (AKI) uděluje každoročně Cenu za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany firmám, podnikatelům a inovátorům se sídlem v České republice nebo na Slovensku za zavedení nového výrobku, postupu nebo služby s potenciálem významně přispět k omezení ztrát způsobovaných korozí kovů. Cena AKI za inovativní počin v oblasti protokorozní ochrany za rok 2020 byla udělena firmě FK system – povrchové úpravy, s.r.o. za výstavbu nové provozovny povrchových úprav v Brně-Řečkovicích.

Více ve FocusNerez 04/2020

About the author

Verbunden

Newsletter
close slider

Kontaktní formulář
close slider

Zpráva pro Focus Nerez