Speciální požadavky na drsnost povrchu nerezové oceli

Modernizace úpravny vody Želivka

Úpravna vody Želivka je hlavním zdrojem pitné vody pro hlavní město Prahu, významnou část Středočeského kraje a pro část kraje Vysočina. Úpravna odebírá povrchovou vodu z nádrže Švihov a v současnosti má průměrný výkon 3000 l/s, přičemž projektovaný výkon je 7000 l/s. Od roku 2018 probíhá medernizace ÚV Želivka, jejímž cílem je zajištění bezvadné kvality pitné vody i při zhoršující se kvalitě vody surové. Pro dosažení velmi vysokého standardu nově budované technologie je zadávací dokumentací požadováno zajištění vysoké korozní odolnosti nerezových ocelí.

Více ve FocusNerez 02/2019

About the author

Verbunden

Newsletter
close slider

Kontaktní formulář
close slider

Zpráva pro Focus Nerez