Speciální požadavky na drsnost povrchu nerezové oceli

Modernizace úpravny vody Želivka

Úpravna vody Želivka je hlavním zdrojem pitné vody pro hlavní město Prahu, významnou část Středočeského kraje a pro část kraje Vysočina. Úpravna odebírá povrchovou vodu z nádrže Švihov a v současnosti má průměrný výkon 3000 l/s, přičemž projektovaný výkon je 7000 l/s. Od roku 2018 probíhá medernizace ÚV Želivka, jejímž cílem je zajištění bezvadné kvality pitné vody i při zhoršující se kvalitě vody surové. Pro dosažení velmi vysokého standardu nově budované technologie je zadávací dokumentací požadováno zajištění vysoké korozní odolnosti nerezových ocelí.

Více ve FocusNerez 02/2019

About the author

Verbunden

Newsletter
close slider

!function(e,t,n,c,r,a,i){e.Newsletter2GoTrackingObject=r,e[r]=e[r]||function(){(e[r].q=e[r].q||[]).push(arguments)},e[r].l=1*new Date,a=t.createElement(n),i=t.getElementsByTagName(n)[0],a.async=1,a.src=c,i.parentNode.insertBefore(a,i)}(window,document,"script","https://static.newsletter2go.com/utils.js","n2g");var config = {"container": {"type": "div","class": "","style": ""},"row": {"type": "div","class": "","style": "margin-top: 15px;"},"columnLeft": {"type": "div","class": "","style": ""},"columnRight": {"type": "div","class": "","style": ""},"label": {"type": "label","class": "","style": ""}};n2g('create', 't5up6a9j-ckys39ib-ps9');n2g('subscribe:createForm', config);

Kontaktní formulář
close slider

Zpráva pro Focus Nerez